.:SMARTAGE:.
 
 
Ürünler

Anasayfa
Stratejik Yönetim Yazılımı
Network Güvenlik Çözümleri
Entegrasyon Platformları
Risk Analiz Yazılımı
Süreç Yönetim Platformu
ModelRisk Risk Analiz Yazılımı
Yönetim Kılavuzları


 

Crystal Ball® Öngörü Modelleme ve Risk Analiz Yazılımı

Crystal Ball ile geleceğe yönelik tahmin ve öngörü yeteneğinizi geliştirebilirsiniz.

Crystal Ball Yazılımları:

 • Crystal Ball

 • Crystal Ball Decision Optimizer

 • Crystal Ball Kurumsal Performans Yönetimi

Crystal Ball, değişim ve belirsizliğin arttığı iş ortamında geleceği doğru öngörerek kuruluşların sürdürülebilir rekabet ve başarı gücünü arttırmakta kullanılan etkin bir yönetim gerecidir. Monte Carlo simülasyonuna dayalı olarak tüm olası değişkenlerin sonuç üzerine etkileri değerlendirilir. Simülasyon ve optimizasyon ile tahminlerin doğruluk derecesi arttırılarak kararların daha doğru ve etkin verilmesi sağlanır.

ORACLE-Crystal Ball® öngörü modelleme, simülasyon, tahmin ve optimizasyon amacıyla kullanılan lider bir yazılımdır.

Shell, BPAmaco, AT&T,  I.B.M., Texas Instruments, HP,  General Electric, General Motors, Ford Motor Co., Lockheed Martin, Boeing gibi Fortune 500 firmalarının %85’i, dünya çapında 800’ün üzerinde akademik kuruluş geleceğe yönelik tahmin yapmak ve öngörü geliştirmek, risklerini yönetmek, değişkenliği azaltmak ve optimal kararlar vermek için Crystal Ball® yazılımını kullanmaktadır.

Microsoft Excel tablo modelleri üzerinde çalışan, riskleri ve belirsizlikleri hesaba katarak doğru tahminlerin yapılmasını sağlayan kolay kullanımlı bir simülasyon ve optimizasyon programıdır.

Crystal Ball Kullanım Alanlarına Örnekler:

 •  Proje Planlama

 • Yatırım Planlama

 • Kapasite Planlama

 • Maliyet Tahmini

 • Stratejik Finansal Analizler

 • Envanter Optimizasyonu

 • Ürün geliştirme ve tasarımı

 • Yöneylem Araştırması

 • Proje Seçimi

 • Kaynak Planlama

 • Satış Tahmini ve Modelleme

 • Six Sigma/Design for Six Sigma

 • Tedarik Zinciri Yönetimi

 

“Gelirleri artır, maliyetleri azalt, çevrim sürelerini azalt, ürün kalitesini iyileştir.”

Bu hedefleri karşılayarak başarıya doğru ilerlemede verilecek her kararın doğruluğu önemli bir konudur. Normalde en önemli kararlarında destek olmak üzere uygun verilere, endüstriyel bilgilere ve deneyime dayalı etkin spreadsheet modelleri yaratılır. Fakat daha sonra beklenmeyenler olur: faizler artar, satışlar düşer, teslimat süreleri uzar, toleranslar aşılır. Spreadsheet’ler ortalama değerlerin durağan bir çerçevesine göre hazırlanmışsa, bu olasılıkları öngöremezsin. Ansızın başarı yolundan saparsın.

Çözüm nedir? Spreadsheet tahmininde beklenmeyeni planlamaya ve kritik iş kararlarının güvenilirliğini arttırmaya yardım edecek daha iyi bir araca sahip olmaktır. İşi nelerin etkileyeceği konusunda derinlemesine bir görüş sunan, olası sonuçları test edecek ve gösterecek dinamik bir araca ihtiyaç duyulur.

Crystal Ball yazılımı bu olanakları sağlar.

Crystal Ball® analitik özellikleri geliştirilmiş spreadsheet uygulamalarına dayalı bir Microsoft Excel yazılım gerecidir. Crystal Ball ile, değişik gerçek değerleri (örn., maliyet, iade, zaman) değişken girdiler olarak tanımlayabilirsin, bütün olası sonuçları hesaplayabilirsin ve daha sonraki analizler ve raporlamalar için sonuçları kaydedebilirsin. Bu yaklaşımla (simülasyon) kazandığın derin görüş ile, daha doğru tahmin yapabilirsin ve sonucu en fazla etkileyen faktörleri belirleyebilirsin.

Crystal Ball spreadsheet’lerdeki tahminleri bozan belirsizlik ve değişkenlikle ilgili problemleri çözen esnek bir gereçtir. Crystal Ball simülasyon ve optimizasyonu aşırı uzmanlık gerektirmeden kullanılmasını sağlayan pratik bir gereçtir. Simülasyona ek olarak, belirsizlik ve kısıtları hesaba katan, optimal çözümler için araştırma ve öngörüsel modelleri yaratmakta geçmiş verileri kullanabilen bir yazılımdır. Yeni ya da varolan spreadsheet modellerine hızla uygulanabilmesi sahip olduğu üstünlüklerdendir.

Geçmiş verilerden geleceği nasıl öngörebilirsin?

Crystal Ball Professional ve Premium sürümlerinde bulunan CB Predictor bir zaman serileri tahmin gerecidir. Geçmiş veriler hızlı bir şekilde analiz edilerek gelecek için öngörü ve tahmin yapılır. CB Predictor sekiz standart zaman serisi tahmin metodu sağlar. Her metodun hedefi eğilimleri gürültü faktörlerini ortadan kaldırarak belirlemektir. CB Predictor sunduğu ileri regresyon teknikleriyle veriler arasındaki ilişkilerin daha doğru tahmin edilmesini sağlar.

En doğru tahmini nasıl bulabilirsin?

Crystal Ball belirsizlikleri ve kısıtları dikkate alarak en iyi çözümleri araştırmada güçlü bir optimizasyon özelliğine sahiptir. “OpQuest” Crystal Ball yazılımına bu özelliği kazandıran yazılım modülüdür ve optimizasyon konusunda rakip yazılımlara göre Crystal Ball yazılımına önemli üstünlükler kazandırır. Crystal Ball yazılımının optimizasyon özelliliğinin rakip yazılıma olan üstünlükleri hakkında bilgi edinmek için smartage@smartage.com.tr adresine başvurunuz.

Crystal Ball ile stokastik risk analizini etkin bir şekilde yapabilmek için eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Bunun dışında, Web bazlı eğitim ve seminerlerinden yararlanabilir, uluslararası etkinliklerine katılabilirsiniz. "Tomorrow Forecast Newsletter",  Crystal Ball dünyasından risk analizi, öngörüsel modelleme, simülasyon ve optimizasyon uygulamaları ve aylık gelişmeler hakkında güncel bilgiler sunmaktadır. İlgi duyan herkesin üye olabileceği aylık bültendir.

Belli dönemlerde belli konular ve sektörel uygulamalar ele alınarak kapsamlı ve derinlemesine bilgi sunulmaktadır.

Oracle Crystal Ball Kurumsal Performans Yönetimi

Artan ekonomik değişkenlik ve belirsizlik tahminleri daha doğru yapmak ve riskleri daha iyi yönetme işini önemli kılmaktadır. Bununla birlikte, yöneticilerin çoğu kilit risk faktörlerini azaltmak ve tahminlerindeki riskleri nicellemek için uğraşmaktadır. Oracle Crystal Ball belirsizliğin yönetimi için tahmin, simülasyon ve optimizasyon araçlarını kullanarak stratejik planlama yeteneklerini geliştirecektir.

Yeni bir bileşimle, Oracle Crystal Ball Kurumsal Performans Yönetimi ile Oracle Kurumsal Performans Yönetimi (EPM) ve İş Zekası (BI) ürünlerine Oracle Crystal Ball’ün gücünü katılmaktadır. Riskleri modellemek ve başarıyı öngörmek üzere “Oracle Hyperion Smart View for Office”i kullanılarak Oracle Crystal Ball’e Hyperion Planlama ve Oracle Essbase’i içeren EPM uygulamalarından doğrudan veri girişi yapılabilmektedir. Oracle EPM İş uzayında Oracle Crystal Ball çalışmaları ve analizleri kurum çapında paylaşabilir.

Yararları

*       Veri temelli öngörüleri iyileştirmek- kritik finansal ve operasyonel tahminlerin kalitesi ve doğruluğunu artırmak

*       Değerl bir kavrayış kazanma- Riske neden olan kilit girdileri belirlemek ve ortadan kaldırmak

*       Riskleri iletişimini artırmak- kararları destekleyen grafikler, raporlarla bulguları paylaşmak

*       Tahmin süresini kısaltmak- Oracle Crystal Ball kullanarak bir kaç dkikada tahmin yapabilmek

*       EPM Yatırımını artırmak- EPM uygulamalarını daha cazip hale getirmek

 

 

 • Crystal Ball® deneme sürümü

 • Crystal Ball Broşürü

 • Crystal Ball Eğitim Broşürü 

 • Crystal Ball-Akademik Broşürü

 • Crystal Ball Etkinlikler Broşürü

  www.crystalball.com

 •    
   

   

  EMBA logo

   

   

  Duyurular:

  TPAO A.Ş. 'de "Petrol Sektörü için Başlangıç ve İleri Düzey Crystal Ball Eğitimi" 13-14 Mart tarihlerinde SmartAge koordinasyonunda gerçekleştirildi. Eğitim, Crystal Ball uzmanı tarafından verildi. Haber ayrıntılarına "Duyurular" sayfasından ulaşabilirsiniz.

  Crystal Ball, 13 Mart 2007'de İstanbul Swiss Otel'de düzenlenen ORACLE Appsday'de tanıtılmıştır.

  Crystal Ball eğitim işbirlikleri satışlardaki artışa paralel olarak büyümektedir. Dünya çapında 800'ün üzerinde üniversite Crystal Ball yazılımını eğitim ve araştırma programlarında kullanmaktadır.

  Akademik dünyada kullanım için lütfen bilgi isteyiniz. smartage@smartage.com.tr

  Crystal Ball son Web Seminerlerine  "Duyurular" sayfasından kaydınızı yaptırabilirsiniz.

   

   

   

   

  
  Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |