.:SMARTAGE:.
 
 
Danışmanlık
Danışmanlık Hizmetlerimiz Hakkında
Risk Yönetimi
Strateji Yönetimi
Kurumsal Performans Yönetimi
Süreç Yönetimi
Kalite Yönetimi
Bütünsel Yönetim Sistemi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Değer Yönetimi
RFID Sistem Entegrasyon
Entellektüel Sermaye Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Bilgi Güvenliği Yönetimi
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Küresel İlkelere Uyum Yönetişimi

SmartAge Danışmanlık Hizmetleri

SmartAge, kuruluşların yönetim sistemlerinin verimlilik ve etkinliğini geliştirmek amacıyla danışmanlık hizmetleri vermektedir. Danışmanlık Hizmetleri aşağıdaki alanlara odaklı verilmektedir:

 • Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme/Dış Ticaret

 • Proje Geliştirme

 • Risk Yönetimi

 • Strateji Yönetimi

 • Kurumsal Performans Yönetimi

 • İş Süreçleri Yönetimi

 • Bütünsel Yönetim Sistemi

 • Kalite Yönetimi

 • Entellektüel Sermaye Yönetimi

 • COBIT'e Dayalı Bilgi ve Bilgi Teknolojileri Yönetişimi

 • Bilgi Güvenliği Yönetimi

 • Değer Yönetimi

 • Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

 • RFID Sistem Entegrasyonu

 • Küresel İlkelere Uyum Yönetişimi

Danışmanlık faaliyetlerimiz;

 • Sistem Kurma

 • Yeniden yapılandırma

 • Fizibilite

 • Analiz

 • Kontrol ve Değerlendirme

Danışmanlık hizmeti sunulan sektörler;

 • Sanayi Kuruluşları

 • Kamu Kuruluşları

 • KOBİ’ler

 • Yerel Yönetimler

Danışmanlık hizmeti sunulan sektörler;

 • İmalat

 • Finans

 • Sağlık

 • Savunma

 • Güvenlik

 • Lojistik

 • Tekstil

 • Enerji/Altyapı

 • Tarım/Gıda

 • İnşaat


Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |