.:SMARTAGE:.
 
 
Danışmanlık
Danışmanlık Hizmetlerimiz Hakkında
Risk Yönetimi
Strateji Yönetimi
Kurumsal Performans Yönetimi
Süreç Yönetimi
Kalite Yönetimi
Bütünsel Yönetim Sistemi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Değer Yönetimi
RFID Sistem Entegrasyon
Entellektüel Sermaye Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Bilgi Güvenliği Yönetimi
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Küresel İlkelere Uyum Yönetişimi
Küresel İlkeler Sözleşmesine Uyumluluk Yönetişimi

Dünyadaki yaşamın sürdürülebilirliğini tehdit eden unsurların hızla artması (ozon tabakası deliğinin büyümesi, sera etkisiyle küresel ısınmanın artması, buzulların erimesi, doğal afetlerin artması, kaynakların daralması nedeniyle barış atmosferini tehdit eden unsurların artması vb.) tüm dünyadaki devletlerin, şirketlerin, bireylerin bu konuda sorumluluk almalarını kaçınılmaz kılmaktadır. Tehditin küresel boyutta olması, dünyanın bir ucunda olan bir afetin etkilerinin tüm dünyaca hissedilmesi sonucunu doğurmaktadır. Karbondioksit atıklarındaki artışın bir sonucu olan sera etkisinin azaltılması herkesin sorumluluğundadır. Sosyal sorumluluk bilinciyle herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Bu konulardaki çabalarda gönüllülük olmazsa olmazdır, ancak kesinlikle yeterli değildir. Dünya çapında, ulusal ölçekte vizyoner, stratejik ve sistematik çalışmalara gereksinim bulunmaktadır.

Şirketlerin küresel ilkeler sözleşmesi ile bu çabaları temel faaliyet alanları içerisinde ele almaları sürdürülebilir başarıları ve sosyal sorumluluk anlayışlarının temel taşlarını oluşturacaktır. Dört temel boyut (İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele) ve 10 temel ilkeden oluşan küresel ilkelerin dünyadaki sürdürülebilir yaşam ve yaşam kalitesini artırmak vizyonu ile planlı ve sistematik olarak uygulamaya geçirilmesi paydaşların gözünde şirket değerini de artıracak önemli bir faaliyet alanıdır.

Küresel sözleşmeler ilkeleri şirket vizyon, misyon, değer ve stratejileri içerisinde yer almalı ve faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak yaşama geçirilmelidir.

Küresel ilkelerin riske dayalı bir yaklaşımla uygulamaya geçirilmesi oluşabilecek zararlar daha oluşmadan önleneceğinden daha fazla kazanım sağlanacaktır. Mevcut duruma ve geçmişteki olaylara odaklanmak yeterli değildir, geleceğin öngörülmesi bu yönde atılacak doğru adımların başlangıcıdır. Unutulmamalıdır ki, bazı tehlikeler oluştuğunda artık geri dönüşü olmayacaktır.

Hedef, küresel ilkeler sözleşmesine uymak değil, bunun çok daha ötesinde geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak olmalıdır. Bu konuda yapılacak çok iş vardır. SmartAge kuruluşlara yeni değerler katacak şekilde küresel ilkeler sözleşmesindeki ilkelerin yaşama geçirilmesinde danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Kuruluşların stratejik hedefleri içerisinde yer alacak şekilde, riske dayalı yaklaşım, yöntem ve teknikleri geliştirerek müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

Bu konuda SmartAge yaklaşımı aşağıdaki ilkelerle özetlenebilir:

  • Kuruluşa katma değer yaratan çözümler

  • Riske dayalı

  • Planlı ve sistematik

  • Kuruluşun stratejik hedefleriyle tutarlı

  • Ölçülebilir, gerçekleştirilebilir ve yönetilebilir hedefler

  • Kuruluşun yönetim sistemiyle bütünsel

  • Yönetim tekniklerini uygulama

  • Hedef ve kaynak tutarlılığı

  • Kurum kültürü ile bütünleştirme

  • Etkin çözümler geliştirmek üzere ileri teknolojilerin kullanılması


Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |