.:SMARTAGE:.
 
 
Hizmetler
Danışmanlık Hizmetlerimiz Hakkında
Risk Yönetimi
Strateji Yönetimi
Kurumsal Performans Yönetimi
Süreç Yönetimi
Kalite Yönetimi
Bütünsel Yönetim Sistemi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Değer Yönetimi
RFID Sistem Entegrasyon
Entellektüel Sermaye Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Bilgi Güvenliği Yönetimi
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Küresel İlkelere Uyum Yönetişimi

Strateji Yönetimi

Kuruluşların geleceğin fırsat ve tehditlerini isabetli bir şekilde öngörmeleri, geleceğe hazır olmada güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeleri, başarılı olmak için hedef ve strateji geliştirmeleri, hedeflere kurum çapında ulaşma kararlılığını sağlayan ve kurumsallaştıran Strateji Yönetimi Sistemi sürdürülebilir başarı için önemlidir.

Strateji Yönetimi Danışmanlık Hizmet Paketlerimiz;

 • Strateji Yönetim Sisteminin kurulması ya da yeniden yapılandırılması,

 • Stratejik analizler ve değerlendirmeler,

 • Stratejik hedef ve strateji geliştirme,

 • Stratejik planların hazırlanması,

 • Strateji yönetim kültürünün geliştirilmesi,

 • Strateji yönetim sisteminin kurumsal yönetim sistemiyle bütünselleştirlmesi

 • Strateji yönetim sisteminin otomasyonu.

hizmetlerini içermektedir.

Strateji Yönetimi hizmetlerimizde temel yaklaşımlarımız;

 • Bilgiye dayalı ve dinamik,

 • Analitik teknik ve modelleri kullanma,

 • Bütünsel bir yaklaşım,

 • Uygulanabilir ve kurumu başarıya taşıyan,

 • Ölçülebilir ve izlenebilir hedef ve stratejiler geliştirmek.

Strateji Yönetimi hizmetlerimizde temel amacımız;
Kuruluşların geleceğin fırsat ve tehditlerini isabetli bir şekilde öngörmeleri, geleceğe hazır olmada güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeleri, her koşulda başarılı olmayı sağlayacak hedefleri ve stratejileri geliştirmeleri ve stratejik hedeflerin kurum çapında gerçekleştirilmelerini sağlamak için destek vermektir.

Strateji Yönetimi Danışmanlık Hizmet Paketi:

 • Strateji Yönetim Sisteminin Kurulması ya da Yeniden Yapılandırılması

 • Stratejik Analiz ve Değerlendirmeler

 • Vizyon, Misyon, Değerler, Stratejik Amaç, Hedef ve Stratejilerin Geliştirilmesi

 • Stratejik Plan Hazırlama

 • Strateji Odaklı Yönetim Kültürü Geliştirme

 • Stratejik Bilgi Sisteminin Kurulması

 • Stratejik Yönetim Sistemi ve İş Zekası Çözümleri Entegrasyonu

 • Üst Yönetim Raporlama Sisteminin Kurulması

 • Stratejik Yol Haritası Hazırlama

 • Stratejilerin Yayılımı

 • Küresel İlkeler ve Stratejik Hedeflerin Bütünselleştirilmesi

 • Strateji Yönetimi Kavram ve Felsefesinin Geliştirilmesi

 • Mükemmellik Modelleri Çerçevesinden Strateji Yönetimi

Strateji Yönetimi danışmanlık hizmetleri ile;

 • Hedef ve stratejilerin geliştirilmesi, bütünsel bir yaklaşımla planlanması, stratejilerin başarıyla hayata geçirilmesi ve sonuçlarının sürekli izlenmesi için bilgiye dayalı ve analitik tekniklerle uygulamaya geçiren bir sistematik kurulur.

 • Dış ortam koşullarındaki değişime göre dinamik durum değerlendirme yetenekleri geliştirilir.

 • Kuruluşun durumu belirli model, yöntem ve verilere dayalı olarak değerlendirilir.

 • Durum değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak geliştirilen stratejik hedefler dinamik ve kurumu ileriye götürecek şekilde geliştirilir.

 • Kurumu tüm boyutlarıyla başarıya ulaştıracak stratejiler birbiriyle ilişkilendirilerek geliştirilir.

 • Stratejik ve taktik planlar bütünsel olarak hazırlanır.

 • Stratejilerin uygulanma durumunun kontrolunu ve izlenmesini sağlayan bir sistem kurulur.

 • Strateji ve kurumsal performans yönetim sistemleri entegre olarak kurulur.

 • Stratejik hedeflerle kaynaklar ve bütçe ilişkilendirilir.

 • Strateji ve risk yönetimi bütünsel bir yaklaşımla ele alınır.

 • Küresel İlkelere uyum kararlılığı olan kuruluşlarda, küresel ilkelere uyumluluk stratejileri, strateji yönetim sistemi kapsamında ele alınır.

 • Teknoloji hedefleri ve stratejik hedefler bir bütün olarak geliştirilir ve gerçekleştirilir.

 • SmartAge özgün stratejik yönetim yazılımıyla strateji yönetim sisteminin dinamik ve etkin bir şekilde işletilmesi sağlanır.

Detaylı Bilgi


Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |