.:SMARTAGE:.
 
 
Eğitimler
 
Anasayfa
Kurumsal
Danışmanlık Hizmetler
Eğitim Hizmetleri
Ürünler
İş Ortaklıkları

 

 

Süreç Yönetimi Eğitimleri

 

Sürece dayalı iş yapma ve süreçlerle yönetim tüm yönetim yaklaşımlarının, standartlarının ve modellerinin temelini oluşturmaktadır. Yönetim sistemleri evriminde süreç yönetiminin önemli bir rolü bulunmaktadır. Kuruluşların verimliliklerini artırma, maliyet azaltma, hesap verebilme, daha şeffaf ve etkin yönetimi ile sürekli gelişmeyi kurumsallaştırmalarında süreçlerle yönetim temel gereklilik haline gelmiştir.

Süreçlerle yönetim ile temel hedef, kaynakların verimli kullanılması ve daha etkin bir yönetim olmalıdır. Fonksiyonel organizasyonlarda sıklıkla karşılaşılan işin sahiplenilmemesi, işin sorumlusunun tam olarak bilinememesi, artan bürokrasi ve kaynakların etkin kullanılamaması, iş değerlemenin tam olarak yapılamaması, ortak iş yapma güçlükleri gibi sorunlar ortadan kaldırılmaya çalışılır.

 

Süreç yönetimi olgusu sürekli gelişmekte, kapsamı ve içeriği genişlemektedir. Süreç yönetiminde görev alan kişilerin güncel ve gerekli bilgi birikimine ve yeteneklere sahip olması gerekmektedir. SmartAge süreç yönetim eğitimleri bu konuyu kapsamlı, derrinlemesine, en güncel yaklaşım ve bilgilere ve uygulamalara dayalı olarak verilmektedir.

 

Süreç Yönetimi Eğitim Hizmetleri:

SmartAge eğitimlerini müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak farklı içerik ve düzeylerde tasarlayarak vermektedir.

*       Süreç Yönetimi Eğitimi

*       Risk Odaklı Süreç Yönetim Çalıştayı

*      Süreç Performans Ölçümü Çalıştayı

*       Süreç Temelli İç Kontrol ve Denetim Eğitimi

 

 

Kimler Katılmalı?

SmartAge eğitimleri özel şirket ve kamu kuruluşlarına uygun içerikte düzenlenmektedir.

*       Yönetişim

*       Kurumsal Yönetim

*       Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi

*       İç Denetim ve İç Kontrol

*       Risk Yönetimi

*      Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği

konularında çalışan yönetici ve uzmanlar katılabilir.

 

 

 

 

 

  

 

Süreç Yönetimi 

19-20 Ekim 2015

İstanbul

Program

Kayıt

Eğitmen: Meryem FIKIRKOCA

 

Kurumsal Performans Yönetimi

Balanced Scorecard ve 31000 Uyumlu

26-27 Ekim 2015

İstanbul

Eğitim Programı

Kayıt

Eğitmen: Meryem FIKIRKOCA

Süreç Temelli İç Kontrol ve Denetim Eğitim Paketi

ISO 31000, COSO ve CobIT Uyumlu

09-13 Kasım 2015

İstanbul

Program

Kayıt

Eğitmen: Meryem FIKIRKOCA

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Talep Tahmini

21-22-23 Aralık 2015

İstanbul

Program

Kayıt

Eğitmen: Meryem FIKIRKOCA

 

Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt için:

smartage@smartage.com.tr

Cep Tel: 0532 4258625

        Tel: 0 312 2408284;

             0 312 2650615

       Faks: 0 312 2408263

Eğitim Kayıt Formu

Program

 

 

 

     

Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |