.:SMARTAGE:.
 
 
SmartAge
Anasayfa
Vizyonu
Misyonu
Değerleri
Hedefleri
Temel Yetkinlikleri
Ürünler
Hizmetler
Organizasyon
İnsan Kaynakları
İşbirlikleri
İş Ortakları
Pazar ve Müşteriler
Konum

SmartAge Vizyonu

Kurumsal müşterilerini geleceğe hazırlamak ve sürekli başarıyı tesis etmek üzere; akılcı, yenilikçi, kuruma özel, dünya sınıfı iş ve mühendislik çözümleri hizmeti sunan ve ulusal ekonomiye katma değer yaratan bir firma olmaktır.

SmartAge Misyonu

Geleceğe hazır olma, başarılarını sürekli kılma, paydaşlarına artan katma değer yaratma, daha verimli ve etkin iş yapma, doğru karar vermeyi hedefleyen kamu ve özel sektör müşterilerine yönetim sistemlerini ve ürün kalitelerini geliştirmek üzere; küresel ölçekte geçerli, akılcı ve güvenilir çözümler sunmaktır.

SmartAge Değerleri

SmartAge’in kurumsal iş çözümleri hizmetlerinin ayrılmaz parçası olan iş ahlak ve ilkeleri;

 • Hizmet kalitesi, sürekliliği, yarattığı katma değer ile her zaman güvenilir bir çözüm ortağı olmak,
 • Her koşul ve durumda etik kurallardan asla ödün vermemek,
 • Müşteri için özel, ticari ve stratejik önemde bilgilerin gizliliğini korumak,
 • Köklü ve yenilikçi çözümler sunmak,
 • Müşteri odaklı iş yapmak,
 • Yenilikçi iş çözümlerinde öncü olmak,
 • Kavramlardan başlayarak bilinçli ve uygulanabilir çözümler sunmak,
 • Kuruma özel çözümler geliştirmek,
 • Ulusal ölçekte katma değer yaratan hizmetler sunmak.

SmartAge Hedefleri

SmartAge müşterilerine geleceğin başarılı işletmelerini ve ürünlerini yaratmaları, daha verimli ve etkin iş yapmaları ve daha kaliteli ürün ve hizmet sunumlarında;

 • Küresel rekabet yeteneklerini güçlendirmek,
 • Belirsizlik ve değişkenliği yönetme yeteneklerini geliştirmek,
 • Geleceğe odaklı yönetimi kurumsallaştırmak,
 • Daha doğru ve isabetli karar vermeyi sağlamak,
 • Riskleri yöneterek sürdürülebilir başarının kesintiye uğramamasını sağlamak,
 • Güncel yasal düzenlemeler ve standartlara uygun ve hazır olmalarını sağlamak,
 • Hedefledikleri başarı düzeyine ulaşmalarında güvenilir bir çözüm ortağı olmak,
 • Değişen ekonomik koşullara uygun çözümler geliştirerek sürdürülebilir başarılarına katkıda bulunmak,
 • Sektöre ve kuruma özel iş çözümleri sunmak,
 • Ölçme, analiz ve değerlerdirme yeteneklerini geliştirerek yönetim yeteneğini güçlendirmek,
 • Yönetim sistemleri konusunda insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Değişen yönetim paradigmalarına paralel olarak, yeni ve ileri yönetim yaklaşım, model ve teknikleri konusunda toplumsal farkındalıklar yaratmak


    Kurumsal İş Çözümleri


Düşünceyi işe katarak

akıllı çözümler yaratmak


    Risk Yönetimi

    Strateji Yönetimi

    Kurumsal Performans Yönetimi

    Kalite Yönetimi

    Bütünsel Yönetim

    Süreç Yönetimi

    Değer Yönetimi

    Bilgi Güvenliği Yönetimi

    Bilgi Yönetim Sistemi

    Entellektüel Sermaye Yönetimi

    Yenilik ve Teknoloji Yönetimi

    Küresel İlkere Uyum Yönetişimi

    Ölçme ve Değerlendirme

    Tahmin ve Öngörü

 


Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |