.:SMARTAGE:.
 
 
Ürünler

Anasayfa
Stratejik Yönetim Yazılımı
Network Güvenlik Çözümleri
Entegrasyon Platformları
Risk Analiz Yazılımı
Süreç Yönetim Platformu
ModelRisk Risk Analiz Yazılımı
Yönetim Kılavuzları

ModelRisk

Risk Analiz Yazılımı-Sigortacılık ve Finans için

 

ModelRisk ile;
Risk Analizi konusunda deterministik yaklaşımdan stokastik yaklaşıma doğru geniş bir yetkinliğe ulaşabilirsiniz.

ModelRisk, özellikle sigortacılık ve finans sektörü için geliştirilmiş bir risk analiz aracıdır. Aktüeryal ve finansal risk analiz modelleri ile ileri düzeyde risk analizi yapma yeteneğine sahiptir. Excel ve ModelRisk'in birlikte kullanımıyla en güncel, ileri  nicel teknikleri karmaşık bir programlamaya gerek olmaksızın sunar. Duruma özel uygulamalar geliştirenler için, ModelRisk VBA ya da C++'la birlikte kullanılabilir.

images\soft[1].gif

ModelRisk risk analizi konusunda Vose Software uygulama deneyimi ve perspektifine dayalı olarak finansal ve sigortacılık sektörüne odaklı çalışan risk analistleri için mükemmel bir araç olarak geliştirilmiştir.

 

Temel Özellikleri:

 • 70 'in üzerinde tek değişkenli ve çok değişkenli dağılımlar

 • Zaman Serileri

 • Kopula

 • Olasılık Hesaplama

 • Dağılımları Parçalara Ayırma

 • Veri Analizi

 • Portföy Optimizasyon

 • Stokastik Üstünlük

 • Risk Durumu Hesaplama

 • Dağılım Hesaplamalarını Birleştirme

 

Yararları:

 • Modelrisk endüstriye özel risk analizi yeteneği kazandırır.

 • Karmaşık bir programlamaya gereksinim duymaksızın güncel ve ileri nicel tekniklerin kullanımını sağlar.

 • Zor problemlerin çözümünde uzun bir zaman harcamayı gerektirmeden olasılık çözümlerinin geliştirilmesini sağlar.

 

 

ModelAssist-Risk Analiz Rehberi

 

Ücretsiz temin edebilirsiniz.

 

ModelAssist, risk analizi konusunda aradığınız soruların geniş kapsamlı yanıt ve çözümlerine ulaşabileceğiniz pratik bir risk analiz eğitim çözümüdür.

 

ModelAssist, ModelRisk ve Crystal Ball risk analiz yazılımını etkin bir şekilde kullanabilmek için risk analiz kavramları, olasılık dağılımları, risk modelleme konusunda kapsamlı bilgiler içermektedir. Modelleme yöntemlerini öğreterek tam ve net karar vermeyi destekleyen, gerçek modelleme yapabilmeyi sağlamakta yardımcı bir araçtır.

 

ModelAssist risk analiz verilerinin en iyi şekilde nasıl kullanılacağını, dağılımların nasıl ve ne zaman kullanılacağını, model tasarlarken en iyi uygulamaların nasıl uygulanacağını, Crystal Ball araçlarının ve fonksiyonlarının nasıl kullanılacağını ve çok daha fazlasını göstermektetir. Bütün bu teknikler, kavramlar ve teoriler spesifik risk analiz ihtiyaçlarına kolaylıkla uyarlayabilmek için örneklerle gösterilmektedir.

 

150’den fazla model ve pratik örneklerle risk analizi yapmayı etkin ve uygulanabilir şekilde öğretir.

 

Risk analizinde ihtiyaç duyulan 500’den fazla birbiriyle ilişkilendirilmiş konu başlıkları ile aranan soruların yanıtları kapsamlı olarak elde edilebilir.

 

 

Kapsam:

 • Risk Yönetimi

 • Risk Modelleme teknikleri ve metotları

 • Doğru dağılımların seçimi

 • Olasılık Teorisi

 • Verilerin nasıl analiz edileceği

 • Kaynaklar-Modeller, Videolar, Sınavlar

 • Referanslar, Excel Fonksiyonları

 • Sıklıkla yapılan yanlışlar ve nasıl önleneceği

 

Yararları:

 • Risk analizinde en kapsamlı eğitim ve analiz yazılımını bir araraya getirir.

 • ModelRisk ve Crystal Ball Monte Carlo Simülasyonunu birlikte kullanılarak risk analiz uzmanlığı parmaklarınızın ucunda olacaktır.

 • 500 sayfadan oluşan örnek model dokümanıyla kendi kendine risk analiz uzmanlık yeteneğini geliştirebilirsin.

 

 

www.vosesoftware.com

 

 


Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |