.:SMARTAGE:.
 
 
SmartAge
Anasayfa
Vizyonu
Misyonu
Değerleri
Hedefleri
Temel Yetkinlikleri
Ürünler
Hizmetler
Organizasyon
İnsan Kaynakları
İşbirlikleri
İş Ortakları
Pazar ve Müşteriler
Konum

Organizasyon

İnsan Kaynakları

SmartAge kendi bünyesinde konusunda bilgi sahibi kurumsal iş çözümleri danışman ve eğitmenlerine sahiptir. Müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak sektöre özel hizmet sunabilmek amacıyla yurt içi ve dışından uzman ve eğitmenlerle işbirlikleri bulunmaktadır.


Müşteri ihtiyacına bağlı olarak konusunda uzman danışman ve eğitmenlerle işbirlikleri kurulmaktadır.

 

Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri akademisyenleri ile ortak proje yürütme konusunda iyiniyet anlaşmamız bulunmaktadır.

 

İş ortaklarımızın sahip olduğu bilgi birikimi ve uzmanlarından ihtiyaç olduğunda yararlanılmaktadır.

İşbirlikleri

SmartAge yeteneklerini ulusal ve uluslararası firma ve kuruluşlarla güçlü işbirlikleri kurarak güçlendirme stratejisi ile çalışmaktadır. İşbirlikleri kurma hedefleri planlı bir şekilde uygulamaya geçirilmektedir. Küresel pazarda lider yazılım firmaları ile işbirlikleri geliştirilmektedir.

 

Yenilikçi ve özgün iş çözümleri geliştirmede üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışılmaktadır.

 

Kamu kurumları ile ülkemizde yeni çözümler gerektiren alanlarda proje bazlı ve disiplinlerarası işbirlikleri kurulmaktadır.

 

Ulusal sanayinin geliştirilmesi konusunda misyon üstlenmiş olan sivil toplum organizasyonlarıyla işbirlikleri bulunmaktadır.

     Kurumsal İş Çözümleri


Düşünceyi işe katarak

akıllı çözümler yaratmak


    Risk Yönetimi

    Strateji Yönetimi

    Kurumsal Performans Yönetimi

    Kalite Yönetimi

    Bütünsel Yönetim

    Süreç Yönetimi

    Değer Yönetimi

    Bilgi Güvenliği Yönetimi

    Bilgi Yönetim Sistemi

    Entellektüel Sermaye Yönetimi

    Yenilik ve Teknoloji Yönetimi

    Küresel İlkere Uyum Yönetişimi

    Ölçme ve Değerlendirme

    Tahmin ve Öngörü

 


Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |