.:SMARTAGE:.
 
 
SmartAge
Anasayfa
Vizyonu
Misyonu
Değerleri
Hedefleri
Temel Yetkinlikleri
Ürünler
Hizmetler
Organizasyon
İnsan Kaynakları
İşbirlikleri
İş Ortakları
Pazar ve Müşteriler
Konum

Temel Yetkinliklerimiz

 • Düşünceyi işe katarak akıllı çözümler yaratmak,

 • Bütünsel yaklaşımla konuları çok yönlü ele alarak; köklü, uygulanabilir ve yüksek verimlilikte iş çözümleri geliştirmek,

 • Dünya ölçeğinde kabul görmüş yaklaşım, model ve teknikleri en son gelişmeleri yakından takip ederek sektöre ve kuruma özel bir yorum ve özümsemeyle tasarlamak ve sunmak,

 • Hazır çözümleri özümsemenin ötesine geçerek yüksek katma değer yaratcak yenilikçi iş çözümleri geliştirmek,

 • Teknolojiyi iş çözümlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görmek,

 • Uygulama ve kuramı birleştiren uzman ekibi,

 • Ulusal ve küresel işbirlikleri.

Ürünler

 • Crystal Ball Öngörü Modelleme ve Risk Analiz Yazılımı

 • ModelRisk Risk Analiz Eğitim Yazılımı-Sigortacılık ve Finans için

 • Singularity Süreç Yönetim Yazılımı

 • Fiorano SOA Platformu

 • SmartAge Stratejik Yönetim Yazılımı

 • Dragonsoft Bilgi Güvenliği Yazılımı

 • Yönetim Kılavuzları

Hizmetler

 • Yönetim Sistemi Kurma

 • Durum Değerlendirme ve Analiz

 • Stratejik Plan Hazırlama

 • Stratejik Yol Haritası Hazırlama

 • Yönetim Sistemi Bütünselleştirme

 • Bilgi Yönetim Sistemi Entegrasyonu

 • Kurumsal Risk Profili Çıkarma

 • Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Kurma

 • Riske Odaklı İç Kontrol Sistemi Kurma

 • Risk Analizi ve Değerlendirme

 • Kalite Sistemi Kurma ve Belgelendirme Danışmanlıkları

 • Bilgi Güvenliği Risk Analizi ve Değerlendirme

 • Karar Destek Sistemleri Kurulumu

 • Entellektüel Sermaye Ölçümü

 • Küresel İlkeler Sözleşmesine Uyum Çalışmaları

 • Yönetim Yöntem, Teknik ve Araçları Geliştirme    Kurumsal İş Çözümleri


Düşünceyi işe katarak

akıllı çözümler yaratmak


    Risk Yönetimi

    Strateji Yönetimi

    Kurumsal Performans Yönetimi

    Kalite Yönetimi

    Bütünsel Yönetim

    Süreç Yönetimi

    Değer Yönetimi

    Bilgi Güvenliği Yönetimi

    Bilgi Yönetim Sistemi

    Entellektüel Sermaye Yönetimi

    Yenilik ve Teknoloji Yönetimi

    Küresel İlkere Uyum Yönetişimi

    Ölçme ve Değerlendirme

    Tahmin ve Öngörü

 


Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |