.:SMARTAGE:. 
 
Anasayfa
Anasayfa
Kurumsal
Danışmanlık Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
İşbirlikleri
İletişim

 

 

SmartAgeTM

Kurumsal İş Çözümleri

 

SmartAgeTM Yönetim Teknolojileri ve Danışmanlık Ltd. Şti. kurumsal iş çözümleri konusunda faaliyet gösteren bir danışmanlık ve eğitim firmasıdır.

 Düşünceyi işe katarak akıllı çözümler yaratmak

SmartAge, geleceğe odaklı başarıyı hedefleyen kuruluşlara, geleceğe yönelik akıllı strateji geliştirme, risklerini yönetme, verimlilik, etkinlik ve çevikliklerini arttırma, performans mükemmelliğine ulaşmalarında yenilikçi ve etkin kurumsal iş çözümleri ile destek olmaktadır.

 

“Bilgi çağı olarak adlandırılan son yirmi yılda, bilgi rekabet üstünlüğü kazanmanın temel koşulu iken; yeni ekonomide öncü olma ve geleceğe yönelik akıllı öngörüler geliştirebilme başarılı olmayı sağlayacak temel yeteneklerin başında gelmektedir. Sezgi gücü, bilimsel yöntem ve tekniklerle desteklenerek derin bilgiye dayalı gelecek öngörüsü geliştirme ile yeni bir değer yaratma yolu ortaya konmaktadır. Bilgi ekonomisi, değişim çağı gibi paradigmalarla yol alan yeni çağı Akıl Çağı olarak adlandırmak yerinde olacaktır."

 

Akıl çağında akıllı iş çözümleri geliştirme ile hizmet sunumunda farklılığını ortaya koymayı ilke edinen SmartAge ismini bu paradigmadan almıştır.

 

 

Kuruluşlar, iş yapış şekillerini etkileyen paradigma değişimlerini yakından takip etmeli ve gerekli değişimleri zamanında yapmalıdır. Paradigma değişiminin temelinde işi daha iyi yapma, maliyetleri azaltma ve ihtiyaçları zamanında karşılama gereksinimi yatmaktadır. Bu yolda geliştirilecek çözümlerde teknolojideki gelişmelerin köklü etkileri olmaktadır. Bu nedenle teknoloji, SmartAge iş çözümlerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Faaliyet Alanları:

SmartAge, kurumsal iş çözümleri konusundaki hizmetlerini üç ana başlık altında sunmaktadır:

 • Danışmanlık

 • Eğitim ve çalıştaylar

 • Analiz, ölçme ve değerlendirme

Kurumsal İş Çözümleri Konuları

 

 • Kurumsal Risk Yönetimi

 • GRC- Yönetişim Risk Uyum

 • Risk Odaklı İç Kontrol Sistemi

 • Strateji Yönetimi

 • Uzgörü, Öngörü ve Tahmin

 • Performans Yönetimi

 • Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

 • Sürdürülebilirlik Yönetişimi

 • Dijital Dönüşüm

 • İş Süreçleri Yönetimi

 • Kalite Yönetimi

 • Bütünsel Yönetim

 • Değer Yönetimi

 • Yalın Yönetim

 • Entellektüel Sermaye Yönetimi

 • Bilgi Yönetimi

 • Bilgi Güvenliği Yönetimi

 • Tedarik Zinciri Yönetimi

 

 

 SmartAge hizmetlerini farklı kılan temel yetkinlikler

 • Düşünceyi işe katarak akıllı çözümler yaratmak,

 • Bütünsel yaklaşımla konuları çok yönlü ele alarak; köklü, uygulanabilir ve yüksek verimlilikte iş çözümleri geliştirmek,

 • Dünya ölçeğinde kabul görmüş yaklaşım, model ve teknikleri en son gelişmeleri yakından takip ederek sektöre ve kuruma özel bir yorum ve özümsemeyle tasarlamak ve sunmak,

 • Hazır çözümleri özümsemenin ötesine geçerek katma değeri yüksek yenilikçi iş çözümleri geliştirmek

 • Teknolojiyi iş çözümlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görmek

 • Uygulama ve kuramı birleştiren uzman ekip ulusal ve küresel işbirlikleri

 

Duyurular


COVID-19 Pandemi döneminde kurumsal katılıma açık ve kuruma özel eğitimlerimizi koruma önlemleri alınarak düzenleyebilmekteyiz.Uzaktan eğitime ilişkin ayrıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

"2022 Yılı Genel Katılıma Açık Eğitim Programımız" yayınlanmıştır. Eğitim Hizmetleri sayfasından ve smartage@smartage.com.tr'den ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

"Kurumsal Risk Yönetimi- ISO 31000 ve COSO ERM Uyumlu" eğitimine ilişkin ayrıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz."Bütünsel Risk ve Strateji Yönetimi- COSO ERM, ISO 31000ve Balanced Scorecard Uyumlu" eğitimine ilişkin ayrıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz."Bilgi Güvenliği Risklerinin Yönetimi- ISO 27005 ve ISO 31000 Uyumlu" eğitimine ilişkin ayrıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz."Uygulamalı Stokastik Risk Analizi" eğitimine ilişkin ayrıntılı bilgi aiçin iletişime geçebilirsiniz."ESG- Çevre, Sosyal ve Yönetişim Risklerinin Yönetimi" eğitimine ilişkin ayrıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz."Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi" eğitimine ilişkin ayrıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz."Risk Odaklı İç Kontrol Sistemi- COSO İç Kontrol Çerçevesi, COSO ERM ve ISO 31000 Uyumlu" eğitimine ilişkin ayrıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz."Projelerde Risk Yönetimi- PMBOK ve ISO 31000 Uyumlu" eğitimine ilişkin ayrıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz."Teknolojik İnovasyonun Stratejik Yönetimi" eğitimine ilişkin ayrıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz."Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi" eğitimine ilişkin ayrıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz."Strateji Geliştirmede Akıl Oyunları" eğitimine ilişkin ayrıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz."Tedarik Zinciri Risklerinin Yönetimi" eğitimine ilişkin ayrıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz."Talep Tahmini" eğitimine ilişkin ayrıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.smartage@smartage.com.tr

Telefon: 0 312 2650615

Mobil : 0 532 4258625

 

Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |