.:SMARTAGE:.
 
 
Danışmanlık
Anasayfa
Danışmanlık Hizmetleri
Risk Yönetimi
Strateji Yönetimi
Performans Yönetimi
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
Dijital Dönüşüm
Entellektüel Sermaye Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Bilgi Güvenliği Yönetimi
Süreç Yönetimi
Kalite Yönetimi
Bütünsel Yönetim Sistemi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Değer Yönetimi
İletişim
Bilgi Güvenliği Yönetimi

Kuruluşları geleceğe hazırlama yönünde kurumsal iş ve mühendislik çözümleri sunan SmartAge; bilgi güvenliğini kurumsal risk yönetiminin ayrılmaz bir parçası olarak ele almaktadır.

İşletmelerin en kritik varlıklarından biri olan bilginin güvenliğinin sağlanması üzerinde önemle durulması gereken konulardandır.

Bilgi güvenliği tehditlerinin artması, organizasyonları veri güvenliğini, veri bütünlüğünü ve verinin bulunduğu ortamın kullanılabilirliğini korumak için yeni yollar geliştirmeye zorlamaktadır.

Bilgi güvenliğinde önleyici yaklaşımlar kontrol ve koruyucu yaklaşımların önüne geçmektedir. Bilgi güvenliği kontrola dayalı çözümlerden çok teknolojideki gelişmelerden yola çıkarak; öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla açığa çıkabilecek potansiyel tehditlerin öngörülmesi ve bu yönde bilgi güvenliği risklerini en aza indirgeyecek çözümlerin geliştirilmesini gerektirmektedir. Bilgi güvenliği sistematik bir yaklaşımla yönetilmelidir.

 

Bilgi Güvenliği Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri:

  • Bilgi güvenliği denetim ve değerlendirme

  • Bilgi güvenliği tehdit profilinin çıkartılması

  • Bilgi güvenliği stratejilerinin geliştirilmesi

  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması (ISO 27001 vb. göre)

  • Bilgi güvenliği risklerinin yönetimi

  • Bilgi güvenliği risk değerlendirmesi

  • Bilgi güvenliği risklerinn önlenmesi

  • Bilgi güvenliği teknolojileri

  • Bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirme

 


Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |