.:SMARTAGE:.
 
 
Danışmanlık
Anasayfa
Danışmanlık Hizmetleri
Risk Yönetimi
Strateji Yönetimi
Performans Yönetimi
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
Dijital Dönüşüm
Entellektüel Sermaye Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Bilgi Güvenliği Yönetimi
Süreç Yönetimi
Kalite Yönetimi
Bütünsel Yönetim Sistemi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Değer Yönetimi
İletişim
Bilgi Yönetimi

Doğru ve güvenilir verilerin işlenmesi sonucunda kazanılan bilgi ile değer yaratmak işletmelerin sahip olması gereken önemli bir yetenektir. Son yirmi yılda bilgiye dayalı karar verme temel yönetim ilkesi olarak ele alınmaktadır.

Bilgi toplama ve işleme yönünde teknolojideki gelişim hızlı bir şekilde yol almaktadır. Otomatik bilgi toplama ve aktarma teknolojileri hızla gelişmekte ve kullanıma alınmaktadır. Sahip olunan veri miktarı ve çeşitliliği artmakta ve verinin faydalı bilgiye dönüştürülmesi daha karmaşıklaşmaktadır. Bu yolda bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sürerken bilgi yönetimi felsefe, yaklaşım ve kavramları da gelişimini sürdürmektedir. Bilgi yönetimi ayrı bir disiplin olarak ele alınmalıdır.

Strateji, risk, kurumsal performans yönetimi gibi güncel disiplinler de sağlam bir bilgi yönetim altyapısı olmazsa olmaz koşullardandır.

 

Bilgi Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri:

*      Kurumsal verilerin belirlenmesi ve sınıflandırılması

*      Verilerin toplanması ve bilgiye dönüştürülmesi

*      İstatistiksel analizler

*      Verilerin güncel tutulması

*      Verilerin bütünselleştirilmesi

*      Bilgi yönetim stratejilerinin geliştirilmesi

*      ERP sistemi kurulumu öncesi kurumsal bilgi ihtiyaçlarının analizi

*      ERP sistemi seçimi

*      ERP sistemi kurulumunda destek hizmetleri

*      ERP yazılımı geliştiren firmalara danışmanlık hizmetleri

*      Karar destek bilgi ihtiyacının analizi

*      İş zekası kurulumu destek hizmetleri

*      Karar destek bilgilerinin üretimi ve raporlama

*      Bilgiye dayalı gelecek öngörüsü çıkarma

*      Bilgi teknolojileri entegrasyonu


Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |