.:SMARTAGE:.
 
 
Danışmanlık
Anasayfa
Danışmanlık Hizmetleri
Risk Yönetimi
Strateji Yönetimi
Performans Yönetimi
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
Dijital Dönüşüm
Entellektüel Sermaye Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Bilgi Güvenliği Yönetimi
Süreç Yönetimi
Kalite Yönetimi
Bütünsel Yönetim Sistemi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Değer Yönetimi
İletişim

Bütünsel Yönetim Sistemi

SmartAge yönetim sistemlerinin bütünselleştirilmesi ile kuruluşların risk, strateji, performans, bilgi yönetim sistemleri için sağlam bir temel oluşturulmasını hedeflemektedir.

Kuruluşların etkin ve verimli iş yapmaları yinelenen ve katma değer yaratmayan işleri en aza indirgemelerini gerektirir. Yönetim sistemlerinin stratejik hedefler doğrultusunda bütünsel olarak yeniden yapılandırılması ile yinelenen ve katma değer yaratmayan faaliyetler en aza indirgenerek yalın yönetim kurumsallaştırılır.

SmartAge, müşterilerinin yönetim sistemlerini ortak hedefler doğrultusunda, yönetim disiplinleri, standartlar, süreç olgunluk modellerini mükemmellik modelleri çerçevesinde sürekli gelişime açık bir şekilde yapılandırılır.

Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi süreç bazlı, bütünsel bir yaklaşımla kurulur ya da yeniden yapılandırılır. Kurum çapında yönetim sistemi bu yapı üzerine inşa edilir.

Kalite Yönetim gerekleri kuruluşun çalıştığı sektöre özel yaklaşım ve standartlarla ele alınarak tasarlanır, geliştirilir ve yapılandırılır. AQAP 2000, ISO 9001:2000, ISO 14001:2004; 0HSAS 18001 Standartları, CMMI Süreç Olgunluk Modeli ve EFQM Mükemmellik Modeli bütünsel olarak ele alınır.

Ar-Ge kuruluşlarında, Tasarım Güvencesi (Design Assurance) yaklaşımıyla kalite yönetim sistemi ile birlikte ele alınır. Ar-Ge ve Mühendislik faaliyet alanlarının yönetimi yenilikçilik (innovation) ve yaratıcılık yeteneklerini destekleyecek şekilde yapılandırılır.

Bütünsel Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmetleri:

*   Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerinin bütünsel olarak kurulması ve yeniden yapılandırılması

*   Süreç odaklı yönetim sistemi bütünselleştirme

*   Süreç olgunluk modelleri ve yönetim sisteminin bütünsel olarak yapılandırılması

*    Sürdürülebilirlik hedefleriyle çevre ve iş sağlığı ve güvenliği sisteminin kurumsal değerlerin bütünsel olarak yapılandırılması

*   Kurum çapında yönetim sisteminin süreç odaklı bütünselleştirilmesi

*   EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinden yönetim sistemi bütünleştirme.

Detaylı Bilgi


Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |