.:SMARTAGE:.
 
 
Hizmetler
Anasayfa
Danışmanlık Hizmetleri
Risk Yönetimi
Strateji Yönetimi
Performans Yönetimi
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
Dijital Dönüşüm
Entellektüel Sermaye Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Bilgi Güvenliği Yönetimi
Süreç Yönetimi
Kalite Yönetimi
Bütünsel Yönetim Sistemi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Değer Yönetimi
İletişim

Kalite Yönetimi

Günümüz ekonomisinde rekabet etme koşulları ve iş yapma anlayışları sürekli evrim geçirmektedir. Kalite olgusu da evrimini sürdürmektedir.

SmartAge kurumsal yönetimin temelini oluşturan Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve iyileştirilmesi konusunda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 • Toplam Kalite Felsefe ve Kavramlarını organizasyona entegre etme

 • Kalite Kültürü Geliştirme

 • Kalite Sistemi Kurma ve Geliştirme

 • Kalite Sistemi diğer Yönetim Disiplinleriyle Entegrasyonu

 • EFQM Mükemmellik Modelini Kurumsallaştırma

 • Sürekli İyileştirme Yeteneğini Geliştirme

 • Ürün Kalitesini Geliştirme

 • Ürün ve Süreç Kalitesini Geliştirmede Güncel Teknolojileri Kullanma

 • Süreçleri Yalınlaştırma

 • Belgelendirmeye Hazırlık

 • Proje Yönetiminde Kalite

 • Yazılımda Kalite

 • CMMI'a dayalı Kalite Sistemini Geliştirme

 

 


Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |