.:SMARTAGE:.
 
 
Danışmanlık
Anasayfa
Danışmanlık Hizmetleri
Risk Yönetimi
Strateji Yönetimi
Performans Yönetimi
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
Dijital Dönüşüm
Entellektüel Sermaye Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Bilgi Güvenliği Yönetimi
Süreç Yönetimi
Kalite Yönetimi
Bütünsel Yönetim Sistemi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Değer Yönetimi
İletişim

Kurumsal Performans Yönetimi

Kurumsal Performans Yönetimi, kuruluşların uzun dönemli ve geleceğe odaklı yönetim yeteneklerini geliştirerek yüksek ve sürdürülebilir performans düzeylerine ulaşmalarını sağlayan bir yönetim disiplinidir.

SmartAge, müşterilerinin stratejik hedeflerine ulaşma başarılarını ölçme, değerlendirme, güçlü ve zayıf yanlarını somut olarak belirleyerek sürekli iyileştirme beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri konusunda güçlü bir çözüm ortağı olarak hizmetlerini sunmaktadır.

5018 Sayılı kanuna uymakla yükümlü olan kamu kuruluşları için performans yönetim sistemi ve performansa dayalı bütçeleme sistemi kurulması konusunda hizmet sunulmaktadır.

Temel yaklaşımlarımız;

 • Kuruma özel kritik performans göstergelerini kapsamlı bir analiz çalışmasına dayalı olarak belirlemek,

 • Kurumsal performans yönetimi ve bilgi yönetimi arasında güçlü bir entegrasyon sağlamak,

 • Ölçme ve değerlendirmeleri veri ve analitik yöntemlerle yapmak,

 • Müşteriye uygun bir sistem kurmak.

Amacımız;
Kurumsal yönetim sistemini kurmak ve geliştirmek isteyen kuruluşlara ihtiyaçları olan konularda destek vermektir .

Kurumsal Performans Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

 • Kurumsal performans yönetim model ve yaklaşımlarının oluşturulması (Balanced Scorecard, SmartAge özgün yorum ve yaklaşımları)

 • Kurumsal performans yönetim sisteminin tasarlanması ve uygulamaya alınması

 • Performans hedef, gösterge, ölçüt, hedef değer, ağırlık ve toleranslarının  belirlenmesi

 • Kritik performans göstergeleri (KPI) ve kritik risk göstergeleri (KRI) ilişkisini kurm

 • Kurumsal performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projelerin belirlenmesi

 • Performans hedeflerine ulaşmak için faaliyet ve projelerin belirlenmesi

 • Performans verilerinin tasarlanması ve altyapının kurulması

 • Performans Bilgi Yönetimi ve İş Zekası Çözümlerinin kurulumu

 • İş zekası ve risk zekası sistemlerinin entegrasyonu

 • Performans verilerinin toplanması ve analizi

 • Karar destek bilgilerinin ve raporlarının hazırlanması

 • Stratejik iyileştirme (Altı Sigma vb.) ve performans sonuçlarının ilişkilendirilmesi

 • Kurumsal performans yönetim sisteminin otomasyonu

 • Kurumsal ve bireysel performans yönetim sistemlerinin bütünselleştirilmesi

 • Performans kavram ve felsefesinin kurum çapında geliştirilmesi

Detaylı Bilgi


Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |