.:SMARTAGE:.
 
 
Danışmanlık
Anasayfa
Danışmanlık Hizmetleri
Risk Yönetimi
Strateji Yönetimi
Performans Yönetimi
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
Dijital Dönüşüm
Entellektüel Sermaye Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Bilgi Güvenliği Yönetimi
Süreç Yönetimi
Kalite Yönetimi
Bütünsel Yönetim Sistemi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Değer Yönetimi
İletişim
Entellektüel Sermaye Yönetimi

Teknolojideki gelişmelerin başlıca rol oynadığı değişim ortamında yönetim anlayışları da evrim geçirmektedir. İşletmelerin sürdürülebilir rekabet gücü ya da başarısı için sahip olması gereken yetkinlikler de değişmektedir.

Şirketlerin entellektüel varlıklarının toplam varlıklar içerisindeki payı gittikçe artmaktadır. Özellikle teknolojik şirketlerin entellektüel varlıklarının toplam varlıklar içindeki payı oldukça yüksektir. Bazı durumlarda bu oran %90 ‘lara kadar yükselmektedir.

Son on yıldır faaliyet raporlarına girmeye başlayan entellektüel sermaye, günümüzde hala çoğu şirketin yıllık faaliyet raporlarında yer almamaktadır. Ülkemizde de entellektüel sermayenin ölçülmesi ve muhasebeleştirilmesi konusunda yolun başında olunduğunu bir gerçektir.   Değerinin önemli bir kısmını etkin bir şekilde yönetemeyen bir ekonominin ne ölçüde risk altında olduğuna bakılmalıdır.

Maddi olmayan ve soyut nitelikteki entellektüel sermaye, işletme yönetiminde önemli bir unsur haline gelmiştir.

 

Entellektüel Sermaye Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri:

SmartAge, kuruma ve sektöre özel olarak  entellektüel sermaye yönetimini, kavramdan başlayarak geniş bir bakış açısı ve yeni fikirlerle ele almaktadır.

*      Entellektüel sermaye olgusu ve önemi hakkında bilinçlendirme

*      Entellektüel sermaye boyutlarının belirlenmesi

*      Entellektüel sermaye modelinin geliştirilmesi ve uygulanması

*      Entellektüel sermaye ölçümü ve değerlendirme

*      Entellektüel sermayenin raporlanması

*      Faaliyet raporlarında entellektüel sermaye

*     Entellektüel sermaye ve muhasebe sisteminin ilişkilendirilmesi


Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |