.:SMARTAGE:.
 
 
Strateji Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri
Anasayfa
Danışmanlık Hizmetleri
Risk Yönetimi
Strateji Yönetimi
Performans Yönetimi
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
Dijital Dönüşüm
Entellektüel Sermaye Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Bilgi Güvenliği Yönetimi
Süreç Yönetimi
Kalite Yönetimi
Bütünsel Yönetim Sistemi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Değer Yönetimi
İletişim

Strateji Yönetimi

Kuruluşların geleceğin fırsat ve tehditlerini isabetli bir şekilde öngörmeleri, geleceğe hazır olmada güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeleri, başarılı olmak için hedef ve strateji geliştirmeleri, hedeflere kurum çapında ulaşma kararlılığını sağlayan ve kurumsallaştıran Strateji Yönetimi Sistemi sürdürülebilir başarı için önemlidir.

Strateji Yönetimi Danışmanlık Hizmet Paketlerimiz;

 • Strateji Yönetim Sisteminin kurulması ya da yeniden yapılandırılması

 • Stratejik analizler ve değerlendirmeler, risk değerlendirme

 • Stratejik hedef ve strateji geliştirme

 • Strateji geliştirmede akıl oyunları

 • Strateji ve risk yönetimi entegrasyonu

 • Strateji geliştirme çalıştayları

 • Stratejik planların hazırlanması

 • Strateji yönetim kültürünün geliştirilmesi

 • Strateji yönetim sisteminin kurumsal yönetim sistemiyle bütünselleştirilmesi

 • Strateji yönetim sisteminin otomasyonu.

hizmetlerini içermektedir.

Strateji Yönetimi hizmetlerimizde temel yaklaşımlarımız;

 • Bilgiye dayalı, dinamik ve çevik

 • Risk ve strateji bütünselliğini sağlamak

 • Analitik teknik ve modelleri kullanma

 • Bütünsel bir yaklaşım

 • Uygulanabilir ve kurumu başarıya taşıyan

 • Ölçülebilir ve izlenebilir hedef ve stratejiler geliştirmek

Strateji Yönetimi hizmetlerimizde temel amacımız;
Kuruluşların geleceğin fırsat ve tehditlerini isabetli bir şekilde öngörmeleri, geleceğe hazır olmada güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeleri, her koşulda başarılı olmayı sağlayacak hedefleri ve stratejileri geliştirmeleri ve stratejik hedeflerin kurum çapında gerçekleştirilmelerini sağlamak için destek vermektir.

Strateji Yönetimi Danışmanlık Hizmet Paketi:

 • Strateji yönetim sisteminin kurulması ya da yeniden yapılandırılması

 • Strateji ve risk yönetimi entegrasyonu

 • Stratejik uzgörü, öngörü ve tahminleri yapmak ve bu konuda yetenek geliştirmek

 • Stratejik analiz ve değerlendirme

 • Vizyon, misyon, değerler, stratejik amaç, hedef ve stratejilerin geliştirilmesi

 • Strateji geliştirmede oyun kuramını kullanmak

 • Stratejik plan hazırlama

 • Strateji odaklı yönetim kültürü geliştirme

 • Stratejik bilgi sisteminin kurulması

 • Stratejik yönetim sistemi ve iş zekası çözümleri entegrasyonu

 • Üst yönetim raporlama sisteminin kurulması

 • Stratejik yol haritası hazırlama

 • Stratejilerin kurum çapında yayılımı ve uygulanması

 • Sürdürülebilirlik ve stratejik hedeflerin bütünselleştirilmesi

 • Stratejik düşünme ve stratejik yönetim anlayışının kurumsallaştırılması

 • Strateji yönetiminde mükemmellik

Strateji Yönetimi danışmanlık hizmetleri ile;

 • Hedef ve stratejilerin riskleri de gözönünde bulundurarak geliştirilmesi, bütünsel bir yaklaşımla planlanması, stratejilerin başarıyla hayata geçirilmesi ve sonuçlarının sürekli izlenmesi için bilgiye dayalı ve analitik tekniklerle uygulamaya geçiren bir sistematik kurulur.

 • Dış ortam koşullarındaki değişime göre dinamik durum değerlendirme yetenekleri geliştirilir.

 • Kuruluşun durumu belirli model, yöntem ve verilere dayalı olarak değerlendirilir.

 • Durum değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak geliştirilen stratejik hedefler dinamik ve kurumu ileriye götürecek şekilde geliştirilir.

 • Kurumu tüm boyutlarıyla başarıya ulaştıracak stratejiler birbiriyle ilişkilendirilerek geliştirilir.

 • Stratejik ve taktik planlar bütünsel olarak hazırlanır.

 • Stratejilerin uygulanma durumunun kontrolunu ve izlenmesini sağlayan bir sistem kurulur.

 • Strateji ve kurumsal performans yönetim sistemleri entegre olarak kurulur.

 • Stratejik hedeflerle kaynaklar ve bütçe ilişkilendirilir.

 • Strateji ve risk yönetimi bütünsel bir yaklaşımla ele alınır.

 • Küresel İlkelere uyum kararlılığı olan kuruluşlarda, küresel ilkelere uyumluluk stratejileri, strateji yönetim sistemi kapsamında ele alınır.

 • Teknoloji hedefleri ve stratejik hedefler bir bütün olarak geliştirilir ve gerçekleştirilir.

 • SmartAge özgün stratejik yönetim yazılımıyla strateji yönetim sisteminin dinamik ve etkin bir şekilde işletilmesi sağlanır.

Detaylı Bilgi


Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |