.:SMARTAGE:.
 
 
Hizmetler
Anasayfa
Danışmanlık Hizmetleri
Risk Yönetimi
Strateji Yönetimi
Performans Yönetimi
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
Dijital Dönüşüm
Entellektüel Sermaye Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Bilgi Güvenliği Yönetimi
Süreç Yönetimi
Kalite Yönetimi
Bütünsel Yönetim Sistemi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Değer Yönetimi
İletişim

Sürdürülebilirlik Yönetişimi

Kurumsal sürdürülebilirlik yönetişimi ile kuruluşların her koşulda başarı ve rekabet gücünün sağlamlaştırılması hedeflenmektedir.  Küresel iklim ısınması, çevre kirlenmesi, doğal kaynakların azalması ve paylaşımı, artan geçim sıkıntısı ve işsizlik, gelir paylaşımındaki uçurum gibi riskler, önümüzdeki on yılda sıklığı ve büyüklüğünün artacağı öngörülmektedir. 2020 yılında başlayan ve hala süremekte olan COVID-19 Pandemisi de Dünya'daki yaşamı tehdit eden katastrofik bir risk olmuştur. Enfeksiyon hastalıkları en büyük risk haline gelmiştir. COVID-19 Pandemisi, geçim sıkıntısı ve eşitsizlik gibi riskleri derinleştirmiştir. Küresel iklim ısınması, doğal afet, gelir paylaşımı, doğal kaynakların azalması gibi küresel risklerin sıklığı ve büyüklüğünün artması, kurumsal sürdürülebilirlik yönetişimi konusuna daha önem kazandırmıştır. Küresel Kalkınma Amaçlarının önemini kuvvetlendirmiştir. Birleşmiş Milletler 17 sürdürülebilirlik amaçlarına uyum da, kuruluşların önem verdiği bir konudur.

  • Kurumsal sürdürülebilir konusunda farkındalık yaratma ve kurum kültürü geliştirme
  • Sürdürülebilirlik mevcut durum analizi,
  • Sürdürülebilirlik risk değerlendirme,
  • Sürdürülebilirlik hedef ve stratejilerini, BM 17 amacını temel alarak belirleme ve planlama,
  • Sürdürülebilirlik, rekabet gücü, pazar geliştirme,
  • Sürdürülebilirlik, çevre dostu ürün/hizmet geliştirme ve inovasyon,
  • Sürdürülebilirlik ve doğal kaynakların verimli ve etkin kullanımı,
  • Bütünsel sürdürülebilirlik yönetişimi kurumsal yönetişim sistemine entegre etme
  • Sürdürülebilirlik performans değerlendirme ve raporlama

faaliyetleri yürütülür.

Detaylı Bilgi


Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |