.:SMARTAGE:.
 
 
Danışmanlık
Anasayfa
Danışmanlık Hizmetleri
Risk Yönetimi
Strateji Yönetimi
Performans Yönetimi
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
Dijital Dönüşüm
Entellektüel Sermaye Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Bilgi Güvenliği Yönetimi
Süreç Yönetimi
Kalite Yönetimi
Bütünsel Yönetim Sistemi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Değer Yönetimi
İletişim

Süreç Yönetimi

Günümüzde sürece dayalı iş yapma ve yönetim tüm yönetim yaklaşımlarının, standartlarının ve tekniklerinin temelini oluşturmaktadır. Yönetim sistemleri evriminde fonksiyonel yönetimden süreçlerle yönetime geçiş önemli bir rol oynamıştır. Kuruluşların verimliliklerini artırmada, maliyet azaltmada, daha şeffaf ve etkin yönetiminde süreç yönetimi temel bir gereklilik haline gelmiştir. Süreç yönetimi ile kurumsal kaynakların verimli kullanılması kuruluşun etkin yönetimi hedeflenir.

Süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması, süreç çerçevesinin oluşturulması, süreçlerin sınıflandırılması, süreç sahiplerinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, katma değer yaratmayan süreçlerin yürürlükten kaldırılması, süreçlerin performansının ölçülerek sürekli iyileştirilmesi süreç yönetim disiplininin temel fonksiyonlarıdır.

Kuruluşlar süreçlerle yönetim ile daha verimli ve etkin bir şekilde yönetilmelerini sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır.

Süreç Yönetimi kapsamında aşağıdaki faaliyetler yürütülecektir:

 • Süreçlerle yönetim konusunda farkındalık yaratma

 • Kuruma özel süreç çerçevesinin oluşturulması

 • Süreçlerin tanımlanması ve sınıflandırılması

 • Süreç hiyerarşisinin belirlenmesi

 • Süreç analizi

 • Süreç akış diyagramlarının çıkartılması

 • Kritik süreçlerin belirlenmesi

 • Süreç yönetim sisteminin kurulması

 • Süreçlerin yeniden yapılandırılması, yalınlaştırılması ve iyileştirilmesi

 • Süreçlerin standartlaştırılması

 • Süreç performansının ölçülmesi

 • Balanced Scorecard tekniği ile süreç performans ölçümü

 • Süreç ve insan kaynaklarının ilişkilendirilmesi

 • Süreçlerin bütünselleştirilmesi

 • Süreçlerin otomasyonu

 • Süreç simülasyon ve modelleme

 • Süreç olgunluk modelleri

 • Süreç yönetimi ve mükemmellik Modelleri

Detaylı Bilgi


Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |