.:SMARTAGE:.
 
 
Danışmanlık
Anasayfa
Danışmanlık Hizmetleri
Risk Yönetimi
Strateji Yönetimi
Performans Yönetimi
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
Dijital Dönüşüm
Entellektüel Sermaye Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Bilgi Güvenliği Yönetimi
Süreç Yönetimi
Kalite Yönetimi
Bütünsel Yönetim Sistemi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Değer Yönetimi
İletişim

Tedarik Zinciri Yönetimi

SmartAge müşterilerinin tedarikçileriyle verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak üzere yönetim sistemleri ve teknolojiyi bir bütün olarak ele alan iş çözümleri sunmaktadır.

Kuruluşlarda maliyet düşürme stratejileri doğrultusunda, dış kaynak kullanımı artmaktadır. Küresel boyutta iş yapma ve uluslar arası boyutta dış kaynak kullanımına yönelme, çok sayıda tedarikçi ile verimli ve etkin bir şekilde çalışabilme gereksimi Tedarik Zinciri Yönetim disiplinini ön plana çıkarmıştır.

Tedarik zinciri değişik kapsamda ele alınabilmektedir. En dar anlamıyla kuruluşun satın alma süreçlerini kapsar. En geniş anlamda ise, tedarikçinin tedarikçisi yaklaşımıyla bir zincir şeklinde tedarikçinin mal ve hizmet sağladığı firmalardan başlayarak müşteriye ürün sunma ve satış sonrası destek hizmetlerini kapsar.

 

Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri:

*  Tedarik zinciri olgusu hakkında farkındalık yaratma

*  Tedarik zinciri kavram ve yaklaşımları konusunda bilinçlendirme

*  Tedarik zinciri yönetim sisteminin kurulması ve yeniden yapılandırılması

*  Tedarik zinciri süreçleri olgunluk modellerinin uygulanması

*  Tedarik zinciri model ve tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulanması

*  Tedarik zinciri süreçlerinin tanımlanması ve iyileştirilmesi

*   Tedarik zinciri süreçlerinde performans ölçme ve değerlendirme

*   Tedarik zinciri süreçlerinin standartlaştırılması

*   Crystal Ball ile tedarik zinciri süreçlerinin modellenmesi, simülasyonu ve optimizasyonu

*   Crystal Ball ile tedarik zinciri süreçleri iyileştirme

*   Crystal Ball ile dağıtım kanalları optimizasyonu

*   Crystal Ball ile envanter optimizasyonu

Detaylı Bilgi


Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |