.:SMARTAGE:.
 
 
Danışmanlık
Anasayfa
Danışmanlık Hizmetleri
Risk Yönetimi
Strateji Yönetimi
Performans Yönetimi
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Sürdürülebilirlik Yönetişimi
Dijital Dönüşüm
Entellektüel Sermaye Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Bilgi Güvenliği Yönetimi
Süreç Yönetimi
Kalite Yönetimi
Bütünsel Yönetim Sistemi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Değer Yönetimi
İletişim
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

Sürdürülebilir rekabetin koşullarını derinden etkileyen teknolojideki hızlı gelişmelerin önemli değişimlere de gebe olduğu değerlendirilmektedir. Bilgi, iletişim, nanoteknoloji, biyoteknolojirindeki büyük gelişmelerin yaşam ve iş yapı şeklimizi derinden etkileyeceği düşünülmektedir. Başdöndürücü değişim ve dönüşüm hızında rekabet edebilmek, değişimi yönetebilmeyi gerektirir. Değişime uyum sağlamanın ötesinde değişimi yaratan stratejilere sahip olunmalıdır. Başarılı işletmelerin DNA’sını oluşturan X ve Y kromozomları: vizyonerlik ve teknoloji.

SmartAge kurumsal müşterilerilerinin teknoloji ve yenilik yeteneklerini geliştirmek üzere sunduğu danışmanlık hizmetleri:

 • Stratejik Teknoloji Planı Hazırlama

 • Teknolojik Durum Değerlendirme

 • Teknoloji Envanteri Hazırlama

 • Teknoloji Taksonomi

 • Teknoloji Yönetim Sistemi Kurma

 • Teknolojik Olgunluk Değerlendirme

 • Yenilik ve Yaratıcılık Yeteneğini Geliştirme

 • Yenilik Stratejileri Geliştirme

 • Yaratıcı Fikir Toplama

 • Yenilik ve Teknolojik Yönetim Perspektifinden Kurum Kültürü Geliştirme

 • Risk ve Yenilik Yönetimi

 • Sürekli İyileştirme ve Yenilik

 • Yaratıcı Problem Çözme ve Yenilik

 • Teknoloji ve Yenilik Yönetiminde İnsan Kaynakları Geliştirme

 • Kurumsal Teknolojik Altyapının Geliştirilmesi

 


Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |