.:SMARTAGE:.
 
 
Eğitim Hizmetleri
Anasayfa
Kurumsal
Danışmanlık Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Risk Yönetim Eğitimleri
Talep Tahmini Eğitimleri
İletişim

 

 

Talep Tahmini Sertifikasyon Programı

 

Certified Professional in Demand Forecasting (CPDF®)

www.cpdftraining.org

 

 

Bu sertifikasyon programı

International Institute of Forecasters” tarafından önerilen

ilk ve tek programdır.

 

 

www.forecasters.org

  

 

Değişim ve belirsizliğin arttığı ekonomik ortamda gelecek tahmini kuruluşların sahip olması gereken temel bir yetenek haline gelmektedir. Gelecek için doğru stratejilerin ve hedeflerimize ulaşma yolunda karşılaşabileceğimiz risklerin belirlenmesi için kurumsal tahmin yeteneğinin güçlendirilmesini gerektirmektedir.

 

Gelecekte müşteri istek ve beklentilerinin ne yönde gelişeceğini zamanında öngörebilmek rekabet etmenin başlıca koşuludur. Taleplerin doğru tahmini doğru bir planlama ile kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Ürünü müşterinin istediği zamanda sunma yeteneğini güçlendirecektir. Hızla değişen ve belirsizliğin arttığı pazarda zorlaşan rekabetin gereği olarak doğru tahmin yapabilmek için yeni beceri ve iş modellerine gereksinim duyulmaktadır.

 

SmartAge bu konuda verdiği hizmetlerini geliştirirken; uluslararası geçerlilikte bir Talep Tahmin Uzmanı” sertifikasyon programını da ülkemiz kuruluşlarının yararına sunmaktadır.

 

 

Talep Tahmini ve Planlamada Uzmanlık

 

Talep planlamanın bilinen temel girdi ve çıktıları her iş için kritiktir. Bu sertifikasyon programında, üst düzeyde bilgi ve deneyime sahip tahmin uzmanlarından ders alırken etkileşimli, uygulamalı rahat bir eğitim ortamında tahmin konusunda geniş bilgi ve yetkinlik kazanılacaktır.

Hedeflere ulaşmada kritik bilgi, beceri, yetenek, algı ve duyarlılıkları geliştirmek

Talep Tahmin Sertifikasyon Programı 2007 yılında tahmin eğitim dünyasında yeni bir ses olarak sunulmuştur. Kursiyerlere genel bir bakış kazandıran, çoktan seçmeli soruların yanıtlanmasına dayalı geleneksel tahmin eğitim programlarının aksine, tahmin yapma sürecini öğretmeye odaklıdır.

The CPDF® pratik uygulamalara dayalı çalıştaylar ve işbaşı eğitimlerde işe katkıyı arttıran ve yapılan işi zenginleştiren pratik tahmin araçları sunulmaktadır. IIF (International Institute of Forecasters (IIF– www.forecasters.org) işbirliğiyle talep tahminci ve planlamacılara yönelik olarak geliştirilen bu eğitim programında, kişilere ve organizasyonlara rekabetin zorlaştığı küresel pazarlarda dünya sınıfı, etkin ve verimli tahmin yapabilmek için gerekli olan beceri ve standartlar sunulmaktadır.

Tahmin ve planlama Uzmanları

Kimler Katılmalı?

 

Planlama, talep tahmin ve planlama, stratejik planlama uzmanları, risk yönetim, satış planlama, müşteri veri analizi ve zekası, tedarik zinciri uzmanları ve yöneticileri

 

Neler Öğrenilecek?

Etkileşimli bir çalıştay yapısıyla, talep planlama ve tahmin çevrimi tanımlanacak ve işin bütün görünümlerine katkısı ve satış ve operasyonların planlanması sürecinin tüm bileşenlerinin birlikte nasıl ele alınacağı öğrenilecektir.

Müşteri İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Analiz ve Raporlama için Verilerin Özetlenmesi ve  Görüntülenmesi

Veri Kaynaklarının Belirlenmesi

Tahmin Süreci Sürücülerinin Yaratılması

Bir Veritabanı Sisteminin Tasarlanması

Doğruluma  Ölçülerinin Yaklaşık olarak Uygulanması

Tahmin için Regresyon Modellerinin Hazırlanması

Sonuç Tahmin Sayılarının Seçilmesi

Riskin Ölçülmesi ve Tahmin Aralığının Yaratılması

Satış ve Operasyon Sürecinin Yürütülmesi

İş Ortamının Analizi

Tahminleri, Modelleri ve Tahmincileri Değerlendirme

Katılımcının organizasyonunda yapılandırılmış bir yaklaşım olarak talep tahmin işlevini yürütmesi

Dünya-Sınıfı Tahmin Pratiklerinin Uygulanması ve Desteklenmesi

 

CPDF® Sertifikasyon Programı Hakkında

 

Eğitim programı iki düzeyde verilmektedir:

 

CPDF I&II Akıllı Talep Tahmini ve Planlama (24 saat uzman eğitmenle/120 saat bağımsız çalışma- 12 vaka çalışması)

 

 

CPDF III – Çevik Talep Tahmini ve Planlama Düzeyin (16 saat uzman eğitmenle/30 saat bağımsız) – 6 vaka çalışması)

 

 

  

CPDF

Talep Tahmin Sertifikasyon  Programı

Talep Tahmini Eğitimi

Ayrıntılı Bilgi

Kayıt

Eğitmen: Meryem FIKIRKOCA

CPDF- Akıllı Talep Tahmini ve Planlama

Ayrıntılı Bilgi

Kayıt

Eğitmen: Dr Hans Levenbach

Referanslar

 

Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt için:

smartage@smartage.com.tr

Cep Tel: 0532 4258625

    

Not: Katılımcılar dizüstü bilgisayarlarını getireceklerdir.

     

Anasayfa | Ürünler | Kitaplar| Makaleler | Duyurular |